Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu, Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D70, D75, 144-10-12610, 1441012610

Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu, Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D70, D75, 144-10-12610, 1441012610

Mã sản phẩm: 144-10-12610, 1441012610 Model: D70LE, D75A Thương hiệu: Komatsu
Kawasaki
Hitachi
Kobellco
Caterpillar
Loại: Phụ tùng gầm
LIÊN HỆ

Tên Sản Phẩm/Name

BI CHỮ THẬP, BI CÁT ĐĂNG XE ỦI KOMATSU/ UNIVERSAL JOINT KOMATSU, BULLDOZER

Thương hiệu/ Brand

KOMATSU

Model

D70LE, D75A

Danh Điểm/ P/N

144-10-12610, 144-10-12610

Động cơ/ Engine

 

 

BI CHỮ THẬP, BI CÁT ĐĂNG XE ỦI KOMATSU/ UNIVERSAL JOINT KOMATSU, BULLDOZER, D70LE, D75A, 144-10-12610


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ