Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu, Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D40A, D40AF, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41, 20-10-33311, 201033311

Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu, Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D40A, D40AF, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41, 20-10-33311, 201033311

Mã sản phẩm: 20-10-33311, 201033311 Model: D40A, D40AF, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41EF, D41P, D41PF, D45A, D45P Thương hiệu: Doosan
Komatsu
Caterpillar
Kobellco
Volvo
Hitachi
Kawasaki
Sumitomo
Loại: Phụ tùng gầm
LIÊN HỆ

n Sản Phẩm/Name

BI CHỮ THẬP, BI CÁT ĐĂNG XE ỦI KOMATSU/ UNIVERSAL JOINT KOMATSU, BULLDOZER

Thương hiệu/ Brand

KOMATSU

Model

D40A, D40AF, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41EF, D41P, D41PF, D45A, D45P

Danh Điểm/ P/N

 20-10-33311, 201033311

Động cơ/ Engine

 

 

BI CHỮ THẬP, BI CÁT ĐĂNG XE ỦI KOMATSU/ UNIVERSAL JOINT KOMATSU, BULLDOZER, D40A, D40AF, D40P, D40PF, D40PL, D40PLL, D41A, D41E, D41EF, D41P, D41PF, D45A, D45P

 


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ