Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu/ Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D50A, D50P, D50PL, D50PX, D50PXI, D51EX, D51EXI, D51PX, D51PXI, D53A, D53P

Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu/ Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D50A, D50P, D50PL, D50PX, D50PXI, D51EX, D51EXI, D51PX, D51PXI, D53A, D53P

Mã sản phẩm: 145-14-35110, 1451435110 Model: D50A, D50P, D50PL, D50PX, D50PXI, D51EX, D51EXI, D51PX, D51PXI, D53A, D53P Thương hiệu: Komatsu
Loại: Phụ tùng gầm
LIÊN HỆ

Tên Sản Phẩm/Name

BI CHỮ THẬP, BI CÁT ĐĂNG XE ỦI KOMATSU/ UNIVERSAL JOINT KOMATSU, BULLDOZER

Thương hiệu/ Brand

KOMATSU

Model

D50A, D50P, D50PL, D50PX, D50PXI, D51EX, D51EXI, D51PX, D51PXI, D53A, D53P

Danh Điểm/ P/N

145-14-35110, 1451435110

Động cơ/ Engine

 

BI CHỮ THẬP, BI CÁT ĐĂNG XE ỦI KOMATSU/ UNIVERSAL JOINT KOMATSU, BULLDOZER,D50A, D50P, D50PL, D50PX, D50PXI, D51EX, D51EXI, D51PX, D51PXI, D53A, D53P

 


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ