Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu, Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D60A, 60F, 60P, 60PL, D61E, D61EX, D61EXI, D61P,D61PX,  D61PXI, 63E, D65E,

Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu, Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D60A, 60F, 60P, 60PL, D61E, D61EX, D61EXI, D61P,D61PX, D61PXI, 63E, D65E,

Mã sản phẩm: 144-15-00030, 1441500030 Model: D60A, 60F, 60P, 60PL, D61E, D61EX, D61EXI, D61P,D61PX, D61PXI, 63E, D65E,D65EX,D65P, D65PX, D65PXI, D68ESS Thương hiệu: Mitsubishi
Doosan
Volvo
Komatsu
Hitachi
Sumitomo
Loại: Phụ tùng gầm
LIÊN HỆ

Tên Sản Phẩm/Name

BI CHỮ THẬP, BI CÁT ĐĂNG XE ỦI KOMATSU/ UNIVERSAL JOINT KOMATSU, BULLDOZER

Thương hiệu/ Brand

KOMATSU

Model

D60A, 60F, 60P, 60PL, D61E, D61EX, D61EXI, D61P,D61PX,  D61PXI, 63E, D65E,D65EX,D65P, D65PX, D65PXI, D68ESS

Danh Điểm/ P/N

 

Động cơ/ Engine

 

Bi Chữ Thập, Bi Cát Đăng Xe ủi Komatsu/ Universal Joint Komatsu, Bulldozer, D60A, 60F, 60P, 60PL, D61E, D61EX, D61EXI, D61P,D61PX,  D61PXI, 63E, D65E,

 


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ