XÉC MĂNG PISTON TY GÀU, TY DUỖI, TY NÂNG DOOSAN, PISTON RING (ARM, BOOM, BUCKET) DOOSAN HYUNDAI, SAMSUNG, SOLAR, DAEWOO S130, DX140, DX200, DX280, DH

XÉC MĂNG PISTON TY GÀU, TY DUỖI, TY NÂNG DOOSAN, PISTON RING (ARM, BOOM, BUCKET) DOOSAN HYUNDAI, SAMSUNG, SOLAR, DAEWOO S130, DX140, DX200, DX280, DH

Mã sản phẩm: DX140, DX200, DX280, SOLAR 130, DH55, DH225, MX Model: DX140, DX200, DX280, SOLAR 130, DH55, DH225, MX Thương hiệu: Samsung
Solar
Doosan
Daewoo
Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
LIÊN HỆ

- Product name: XÉC MĂNG PISTON TY GÀU, TY DUỖI, TY NÂNG DOOSAN, PISTON RING (ARM, BOOM, BUCKET) DOOSAN

- Model: DX140, DX200, DX280, SOLAR 130, DH55, DH225, MX

- Brand: OEM, DOOSAN, HYUNDAI, SAMSUNG, SOLAR, DAEWOO


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ