XÉC MĂNG PISTON TY GÀU, TY DUỖI, TY NÂNG CATERPILLAR, PISTON RING (ARM, BOOM, BUCKET) CATERPILLAR

XÉC MĂNG PISTON TY GÀU, TY DUỖI, TY NÂNG CATERPILLAR, PISTON RING (ARM, BOOM, BUCKET) CATERPILLAR

Mã sản phẩm: E30, E45, E55, E60, E100, E120, E200, E220, E300, Model: E30, E45, E55, E60, E100, E120, E200, E220, E300, E315, E320 Thương hiệu: Caterpillar
Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
LIÊN HỆ

- Product name: XÉC MĂNG PISTON TY GÀU, TY DUỖI, TY NÂNG CATERPILLAR, PISTON RING (ARM, BOOM, BUCKET) CATERPILLAR

- Model: E30, E45, E55, E60, E100, E120, E200, E220, E300, E315, E320,...

- Brand: OEM, CATERPILLAR


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ