Cuộn hút XCMG, Solenoid Coil XCMG, RMC-069, 12V/24V

Cuộn hút XCMG, Solenoid Coil XCMG, RMC-069, 12V/24V

Mã sản phẩm: RMC-050 Model: XCMG RMC-050 Thương hiệu: XCMG
Loại: Phụ Tùng Thủy Lực
LIÊN HỆ

- Product name: Cuộn hút XCMG, Solenoid Coil XCMG

- Part number: RMC-0650

- Model: XCMG

- VDC: 12V/24V

- Brand: ROMECO (MADE IN KOREA)


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ