Phớt Mặt Chà, Floating Seal

Phớt Mặt Chà, Floating Seal

Mã sản phẩm: 154AB Model: 154AB Thương hiệu: Kobellco
Komatsu
Loại: Phụ tùng gầm
LIÊN HỆ

Tên Sản Phẩm/Name

Phớt Mặt Chà/ Floating Seal

Thương hiệu/ Brand

Duraseal, Seal Groups, Naman

Danh Điểm/ P/N

154AB

Model

154AB

TSKT/ Specifications

166*184*10, 166x184x10

Phớt Mặt Chà/ Floating Seal, Duraseal, Seal Groups, Naman, 154AB, 166*184*10, 166x184x10


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ