Bơm Tiếp Vận,  Bơm Nhiên Liệu, Bơm Nhiên Liệu Điện Cummins 3968189, 4937766, 5260634, 3968190, 4944735

Bơm Tiếp Vận, Bơm Nhiên Liệu, Bơm Nhiên Liệu Điện Cummins 3968189, 4937766, 5260634, 3968190, 4944735

Mã sản phẩm: 3968189, 4937766, 5260634, 3968190, 4944735 Model: CUMMINS C8.3, ISL, QSL, PC350-7 Thương hiệu: Cummins
Komatsu
Loại: Phụ Tùng Điện
LIÊN HỆ

Tên Sản Phẩm/Name

 BƠM TIẾP VẬN NHIÊN LIỆU CUMMINS, KOMATSU

Danh Điểm/ P/N

 3968189, 4937766, 5260634, 3968190, 4944735

Model

 C8.3, ISL, QSL, PC350-7

Thương hiệu/ Brand

 CUMMINS, KOMATSU

VDC

 24V

 


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ