Bơm Tiếp Vận,  Bơm Nhiên Liệu, Bơm Nhiên Liệu Điện Cummins,  Fuel Transfer Pump for Cummins Engine

Bơm Tiếp Vận, Bơm Nhiên Liệu, Bơm Nhiên Liệu Điện Cummins, Fuel Transfer Pump for Cummins Engine

Mã sản phẩm: 3968189, 4937766, 5260634, 3968190, 4944735 Model: 6C8.3, ISL, QSL, QSB 6.7, QSL9 Thương hiệu: Cummins
Komatsu
Loại: Phụ Tùng Điện
LIÊN HỆ

- Bơm Tiếp Vận,  Bơm Nhiên Liệu, Bơm Nhiên Liệu Điện Cummins, Fuel Transfer Pump for Cummins Engine, 3968189, 4937766, 5260634, 3968190, 4944735, 6C8.3, ISL, QSL, QSB 6.7, QSL9

Hàng Chính Hãng: Cummins (Made in USA)

 

- Bơm Tiếp Vận,  Bơm Nhiên Liệu, Bơm Nhiên Liệu Điện Cummins, Fuel Transfer Pump for Cummins Engine

- Part number: 3968189, 4937766, 5260634, 3968190, 4944735

- Model: 6C8.3, ISL, QSL, QSB 6.7, QSL9

-  Brand: Cummins Genuine Parts

 - Made in USA


© 2017 Bản quyền thuộc về PHỤ TÙNG CƠ KHÍ